Polyvalent administratief medewerker (C1-C3)

Binnen het OCMW-Zulte staan 115 medewerkers in voor een ruime waaier aan dienstverlening.

Sociaal Huis Zulte, legt met het oog op toekomstige vacatures, een wervingsreserve aan voor de functie van Polyvalent administratief medewerker (C1-C3) in contractueel dienstverband.

Uit deze wervingsreserve zal op hele korte termijn een vacature (voltijds, duurtijd: 1 jaar) worden ingevuld. De duur van de wervingsreserve bedraagt 3 jaar en kan verlengd worden met een periode van 2 jaar.

 • Taakomschrijving

Administratieve ondersteuning van diverse diensten en onthaalfunctie (balie Sociaal Huis).

 • Voorwaarden

  • Je bent in het bezit van een diploma van het hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld
  • Je bent geslaagd voor de selectieproeven
  • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Dit moet blijken uit een recent uittreksel uit het strafregister.
  • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten
  • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende welzijn van de medewerker bij de uitvoering van hun werk
 • Ons aanbod

  • Een boeiende en afwisselende job in een aangename werksfeer
  • Een interessante verlofregeling
  • Aangepaste vorming en opleiding
  • Nuttige relevante ervaring kan meegenomen worden
  • 2de pensioenpijler
  • Extralegale voordelen:
   • Maaltijdcheques
   • Hospitalisatieverzekering
   • Fietsvergoeding
 • Selectieproeven

De selectie gebeurt aan de hand van een praktisch en mondeling examen en kan voorafgegaan worden door een preselectie indien het aantal goedgekeurd kandidaturen meer dan 25 bedraagt.

Praktisch/schriftelijk examen: donderdag 5 maart 2020 (voormiddag)

Mondeling examen: maandag 23 maart 2020

Om geslaagd te zijn, moeten de kandidaten in totaal 60% van de punten behalen op elk selectiegedeelte (praktisch/ mondeling). Indien men geen 60% behaalt op het eerste gedeelte, kan men niet deelnemen aan het volgende gedeelte.

 • Solliciteren

Heb je interesse in deze werfreserve en job op korte termijn? Bezorg ons schriftelijk en aangetekend uw kandidatuur met motivatiebrief, CV, kopie diploma en uittreksel uit het strafregister (maximaal 1 maand oud) tegen ten laatste 17 januari 2020 , gericht aan dhr. Simon Lagrange (voorzitter vast bureau), Staatsbaan 148, 9870 Zulte (datum poststempel geldt als bewijs). Indien je laatstejaarsstudent bent, bezorg je ons ook een studiebewijs en een verklaring waarin staat dat je binnen de 3 maanden deelneemt aan eindexamens van het te bepalen diploma.

Openingsuren

Personeelsdienst
Sociaal huis
Staatsbaan 148
9870 Zulte
Belgiƫ
09 321 84 36
09 388 58 85
09:00-12:00
Gesloten
Gesloten
09:00-12:00
13:30-19:00
Op afspraak
09:00-12:00
13:30-16:00
Op afspraak
09:00-12:00
13:30-16:00
Op afspraak
09:00-12:00
13:30-16:00
Op afspraak

Openingsuren

Personeelsdienst
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
Belgiƫ
09 243 14 67
09 243 14 01
08:30-12:00
Gesloten
Gesloten
08:30-12:00
13:30-19:00
08:30-12:00
15:30-17:00
08:30-12:00
15:30-17:00
08:30-12:00
15:30-17:00