Peter- en meterschap plantsoenen

De gemeente doet beroep op vrijwilligers om een stukje groen te onderhouden.

 

Wie kan peter of meter worden?

 • Elke particulier (of groep van particulieren), die minstens 16 jaar oud is en die inwoner is van de gemeente Zulte.

 

Wat doet een peter of meter?

 • het plantsoen regelmatig onderhouden
 • volgens bepaalde afspraken met de groencoach, vastgelegd in een afsprakennota.

 

Over welke plantsoenen gaat het (niet)?

 • Bomen worden gesnoeid door de groendienst van de gemeente.
 • Enkel gedeelten van het openbare domein komen in aanmerking.
  • Zoomwegen (het stuk grond tussen de weg en de rooilijn), weggoten en voortuinstroken worden onderhouden door de aangelanden, en komen niet in aanmerking voor peter- of meterschap. (Met uitzondering van de zoomwegen die opgenomen zijn in de lijst.) 
 • Je kan peter of meter worden van een perk of plantsoen uit deze lijst, maar je mag ook een voorstel indienen voor een ander openbaar plantsoen. Ook graspleintjes, die enkel gemaaid moeten worden, komen in aanmerking.
 • Locaties die cursief aangeduid staan, hebben al een peter of meter.

ZULTE

 • Olmenlaan (aan nr. 99)
 • Kruispunt Modest Huyslaan/Kerselarenlaan
 • Wilgenlaan (aan nr. 11)
 • Elzenlaan (omgeving nr. 11 en 24)
 • Vlasstraat/Ellegemstraat
 • Ellegemstraat
 • Maïsstraat
 • Kapellestraat
 • Knokstraat/Kouterweg
 • Boelakendreef
 • Waalstraat/Zaubeekstraat
 • Fazantstraat (bakken)
 • Anglo
 • Waalbeekpark (aan begin en aan nr. 65 en 58)
 • Azalealaan
 • Lindenlaan
 • Kievitstraat
 • Moerbeekstraat
 • Zandbergstraat/Kastanjelaan
 • Brug Beekstraat/Processiestraat
 • Zuidstraat

OLSENE

 • Kapel Processiestraat
 • parking Kreupelstraat + voorkant OC
 • Olsene rots
 • Voetwegel Vogelzang

MACHELEN

 • Brandstraat (aan kruispunt met Sparrenstraat)
 • Parking rechtover Guldepoort
 • Pleintje aan oorlogsmonument
 • Grasstrook Dorpsstraat (omgeving oorlogsmonument)
 • Kloosterstraat (aan parkeerplaatsen)
 • Kloosterstraat (ontspanningszone)
 • Heremietlos
 • Voetwegel aan sportterreinen Tuinwijk
 • Pieter Luytepleintje

Bedrag

 • 1,25 euro per m2 op jaarbasis, als er niets gesnoeid moet worden
 • 2 euro per m2 op jaarbasis als er ook moet gesnoeid worden

De vergoeding volgt de grensbedragen van het forfaitaire stelsel van vrijwilligers.

Wet- en regelgeving

Patrimonium en wonen
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 08
09 243 14 01
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak