Opniew KGA-inzameling

  • 5 mei 2020

De wijkinzameling van KGA op woensdag 6 mei wordt beperkt tot 1 plaats, het Gaston Martensplein in Zulte. Het KGA kan aangeboden worden tussen 14.00 en 18.00 uur. De KGA-vrachtwagen zal niet op het kerkplein in Olsene staan en ook niet op het pleintje in de Zonnelaan.

De KGA ophaling aan het recyclagepark op zaterdag 16 mei gaat door van 13.00 tot 16.00 uur, zoals gewoonlijk. Raadpleeg de ophaalkalender voor de KGA-ophalingen vanaf juni 2020.

Kom enkel als het dringend is. Op beide locaties worden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid te garanderen (nadars, handgel,…).

Het is ook opnieuw mogelijk om afgedankt elektro aan te bieden op het recyclagepark.

Opgelet, het recyclagepark is alleen op afspraak toegankelijk.