Openbare Onderzoeken Omgeving

Naar aanleiding van het Nooddecreet (COVID-19) is het organiseren van een volwaardig openbaar onderzoek van 30 dagen zeer moeilijk, zoniet onmogelijk.

Lopende openbare onderzoeken (reeds opgestart en nog niet afgelopen op 24 maart 2020) worden verplicht opgeschort vanaf 25 maart 2020. De resterende dagen van het openbaar onderzoek worden gehouden na 24 april 2020.

De organisatie van nieuwe openbare onderzoeken kan slechts plaatsvinden na 24 april 2020.

Verdere info hierover vindt u hier terug

 

Hieronder vindt u een lijst van alle Openbare Onderzoeken Omgeving.

Type openbaar onderzoek: