Openbaar onderzoek RUP 39 'Recreatiezone Waalmeers'

De gemeenteraad van Zulte heeft in zitting van 27 april 2021 het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 39 ‘Recreatiezone Waalmeers’ voorlopig aangenomen. Dit RUP bevat enkele wijzigingen op het bestaande RUP 'Recreatiezone Waalstraat-Olmenlaan'.

 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt over het RUP een openbaar onderzoek gehouden van vrijdag 28 mei 2021 tot en met maandag 26 juli 2021.

 

Het dossier ligt tijdens het openbaar onderzoek ter inzage op de dienst Omgeving, Centrumstraat 8 te 9870 Zulte. Het is in te kijken na het maken van een afspraak (of telefonische afspraak op 09/243 14 09).  Bezwaren kunnen vóór het einde van het openbaar onderzoek aangetekend overgemaakt worden aan de Gecoro, p.a. Centrumstraat 8, 9870 Zulte of via gecoro@zulte.be.

Gedurende de volledige duur van het openbaar onderzoek kan u hieronder bijhorende documenten consulteren:

Bericht bekendmaking openbaar onderzoek

Grafisch plan

Plan bestemmingswijziging

M.e.r.-screening

Stedenbouwkundige voorschriften

Toelichtingsnota

 

Via deze link kan de powerpointpresentatie betreffende toelichting openbaar onderzoek geconsulteerd worden.

Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 09
09 243 14 01
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten