Omgevingsvergunning

 • De omgevingsvergunning verenigt de vroegere stedenbouwkundige vergunningen, de milieuvergunningen en de verkavelingsvergunningen.

Omgevingsloket

 • via een login op basis van je identiteitskaart
  • nodig: een e-ID-kaartlezer of token; extra software is niet vereist.
 • Alles verloopt digitaal: aanvraag, beslissingsprocedure,... Je kan steeds de status van je dossier volgen.

Let op!

 • Enkel digitale dossiers, samengesteld conform het normenboek, zijn ontvankelijk.

Voorwaarden

Of voor jouw project een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen.

 • Voor sommige projecten volstaat een melding.
 • In het Vlaamse Gewest is er altijd een omgevingsvergunning nodig voor:
  • de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2)
  • het verkavelen van een grond
   • splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond
  • het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw

Snelinvoer

 • Dit gebruik je voor een vergunning of melding van eenvoudige werken aan of rond de woning, waarbij medewerking van een architect niet verplicht is.

  • Vb. tuinhuis, veranda, zwembad, omheining
 • Het moet gaan over ingrepen
  • zonder wijzigingen aan de constructie
  • zonder wijzigen van het aantal woongelegenheden
  • zonder het wijzigen van de hoofdfunctie
 • Je doet eveneens een digtale aanvraag

Procedure

1. Vooroverleg – projectvergadering

 • Eventueel op afspraak bij de stedenbouwkundig ambtenaar

2. Indienen dossier                    

 • Via het omgevingsloket.
 • Indien je hierbij hulp wenst, kan je een afspraak maken met de dienst grondgebiedzaken.

3. Onderzoek van de ontvankelijkheid en volledigheid                      

 • Termijn van 30 dagen vanaf dag na de indiening van het dossier (na ontvangst van de opgevraagde ontbrekende documenten/gegevens)

4. Verwerking dossier               

 • Openbaar onderzoek (indien nodig – bij gewone precedure))
 • Inwinnen adviezen

5. Beslissing van het college van burgemeester en schepenen 

 • Termijn van 60 dagen vanaf datum verzenden volledigheidsbewijs bij een vereenvoudigde procedure (of 30 dagen na indiening bij een melding)
 • Termijn van 105 dagen, vanaf datum verzenden volledigheidsbewijs of 30 dagen na indiening, zonder provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) bij een gewone procedure
 • Termijn van 120 dagen, vanaf datum verzenden volledigheidsbewijs of 30 dagen na indiening, bij een verplicht advies POVC

6. Bekendmaking          

 • Door gemeente: publiceren op website + 30 dagen ter inzage leggen
 • Door aanvrager: 30 dagen uithangen op bouwplaats

7. Start der werken

 • Melden start en einde van de werken door bouwheer aan gemeente via het omgevingsloket
 • Uitvoering of exploitatie 36 dagen na aanplakking
Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 09
09 243 14 01
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
Milieudienst
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 07
09 243 14 01
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten