Notariële inlichtingen

Notariële inlichtingen bevatten stedenbouwkundige inlichtingen en uittreksels, die samen de meest volledige informatie geven over een goed of een perceel.

Het gaat om deze 3 documenten:

 • Stedenbouwkundige inlichting
 • Stedenbouwkundig uittreksel, bestaande uit:
  • uittreksel uit het vergunningenregister
  • uittreksel uit het plannenregister

Wie vastgoed verkoopt, is wettelijk verplicht deze documenten aan te vragen bij de gemeente. Bij de verkoop van een onroerend goed dient de verkoper, volgens de Vlaamse Codex, te voldoen aan de informatieplicht.
 

Stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouwkundige inlichtingen geven een overzicht van: 

 • alle plannen en vergunningen die niet zijn opgenomen in het plannen- en vergunningenregister (vb. rooilijnplannen, milieuvergunningen);
 • alle mogelijke info i.v.m. milieu en natuur, huisvesting, beschermd onroerend erfgoed, erfdienstbaarheden van openbaar nut en gemeentelijke belastingen en heffingen voor een bepaald perceel.
   

Stedenbouwkundig uittreksel

Een stedenbouwkundig uittreksel is de combinatie van een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister.

 • Het plannenregister bevat alle informatie over bestaande ruimtelijke plannen op alle niveau's (uitvoeringsplannen, gewestplannen, plannen van aanleg, stedenbouwkundige verordeningen).
  • Een uittreksel uit het plannenregister geeft een overzicht van alle plannen die van toepassing zijn voor een bepaald perceel.
 • Het vergunningenregister is een databank waarin afgeleverde vergunningen, weigeringen, inbreuken op de stedenbouwwetgeving, stedenbouwkundige attesten, planologische attesten en verkavelingsvergunningen zijn opgenomen.
  • Een uittreksel uit het vergunningenregister geeft een overzicht van alle afgeleverde en/of geweigerde vergunningen voor een bepaald perceel.

Doelgroep

 • notarissen,
 • immobiliënkantoren,
 • burgers die vastgoed verkopen

Procedure

 • Aanvraagformulier
 • Je ontvangt de gevraagde documenten ten laatste 30 dagen na je aanvraag.

Bedrag

 • Notariële inlichting: 125 euro
  • per perceel: elk bebouwd perceel en/of aaneensluitende onbebouwde percelen, welke ruimtelijk één geheel vormen
 • Stedenbouwkundig uittreksel (uittreksel plannen- en vergunningenregister): 55 euro
  • per perceel: elk bebouwd perceel en/of aaneensluitende onbebouwde percelen, welke ruimtelijk één geheel vormen

Wet- en regelgeving

Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 09
09 243 14 01
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Warning 15 augustus gesloten