Nieuws

  • 20 maart 2020

De bibliotheek start met een nieuwe (tijdelijke) service 'boeken aan huis'

Vanwege het coronavirus is de bibliotheek van Zulte gesloten voor het publiek tot minstens zondag 5 april 2020. Onze medewerkers blijven echter niet bij de pakken zitten.
Kreupelstraat
  • 24 februari 2020

Kreupelstraat wordt éénrichtingsstraat

Vanaf 2 maart 2020 treedt een tijdelijk verkeersreglement in werking. Hierbij wordt de volledige Kreupelstraat éénrichtingsverkeer, met de toegelaten rijrichting van de Heirweg naar de Kerkstraat.
  • 27 maart 2020

Gemeente voorziet corona-steunfonds

Het college van burgemeester en schepenen nam in de zitting van donderdag 26 maart de princiepsbeslissing om een gemeentelijk steunfonds #ZulteSteunt op te zetten.
  • 13 maart 2020

Update 27 mei: aanpak coronavirus

De federale overheid legt strenge maatregelen op om de verspreiding van het COVID-19 virus zoveel mogelijk te beperken en kwetsbare groepen te beschermen.
  • 23 februari 2020

Nieuw in de bib: Bieblo: leesinspiratie voor kinderen van 6 tot 11 jaar

Wie lid is van Bibliotheek Zulte kan Bieblo gebruiken, in de bib én thuis. Bieblo helpt kinderen tussen 6 en 11 jaar om een leuk boek te vinden dat aansluit bij hun interesses en leeftijd.
  • 24 maart 2020

Inschrijvingsmoment zomervakantie uitgesteld naar een latere (nog te bepalen) datum

Tijdens de zomervakantie wordt er een gevarieerd vakantieaanbod voorzien voor kleuters en kinderen uit het lager onderwijs. Je kan hierbij een keuze maken tussen de activiteiten in de buitenschoolse kinderopvang, crealessen, creakampen, sportkampen en speelpleinwerking.
Huis De Leeuw
  • 5 maart 2020

Tentoonstellingen in Huis De Leeuw

Huis De Leeuw in Machelen heeft sinds 2008 al tal van kunstenaars mogen verwelkomen. Zowel Zultse kunstenaars als kunstenaars van ver buiten de gemeente en zelfs van voorbij de landsgrenzen.
Energieloket
  • 21 februari 2020

Energieloket

Wil je je energiefactuur verlagen? Staan er renovatiewerken op de planning? Kom dan langs bij het nieuwe energieloket.