Nieuws

Houtafval
  • 9 januari 2020

Houtafval voortaan betalend

In de gemeenteraad van 17 december 2019 werd beslist om het houtafval vanaf 1 januari 2020 ook betalend te maken. De reden hiervan is de zeer hoge verwerkingsprijs van houtafval en de vaststelling dat er enorm veel houtafval ingezameld wordt.
Houtschaafsel
  • 23 december 2019

Stopzetting subsidies aankoop hakselaar

De laatste jaren is het aantal aanvragen voor een subsidie voor de aankoop van een nieuwe hakselaar sterk gedaald. IVM besliste dan ook om met ingang van 1 januari 2020 deze subsidies stop te zetten. Subsidieaanvragen ingediend voor 1 januari 2020 komen wel nog in aanmerking voor een toelage.
Vuurwerk
  • 12 december 2019

Vuurwerkverbod

Sinds mei 2019 geldt in Vlaanderen een algemeen verbod op het afsteken van vuurwerk, het laten ontploffen van voetzoekers en het afvuren van carbuurkanonnen.
Herbruikbare luiers
  • 30 december 2019

IVM geeft subsidie voor herbruikbare luiers

Met ingang van 1 januari 2020 kent IVM een subsidie toe voor de aankoop van wasbare luiers voor kinderen van 0 tot 3 jaar en geboren na 31 december 2019.
Restafvalzakken
  • 23 december 2019

Prijswijziging restafvalzakken

De gemeenteraad van 17 december 2019 keurde de prijsstijging naar 1,50 euro per restafvalzak met ingang van 20 december 2019 goed. Hiertegenover staat de opheffing van de milieubelasting met ingang van 1 januari 2020.
  • 3 december 2019

Rookmelders opnieuw verkrijgbaar

De rookmelders zijn opnieuw verkrijgbaar in het gemeentehuis.  
Sociaal Huis: nieuwe openingsuren met ingang van 1 januari 2020
  • 24 december 2019

Nieuwe openingsuren Sociaal Huis

Het Sociaal Huis heeft met ingang van 1 januari 2020 nieuwe openingsuren. In de voormiddag is het Sociaal Huis open van 9.00 tot 12.00 uur. Van maandag tot en met donderdag kan je in namiddag alleen terecht op afspraak. Op vrijdagnamiddag is het Sociaal Huis gesloten.
Gesloten
  • 18 december 2019

Sluitingsdagen

Tijdens de eindejaarsperiode hebben het gemeentehuis, het Sociaal Huis en het recyclagepark aangepaste openingstijden. Het gemeentehuis, het Sociaal Huis en het recyclagepark zijn op 24 december alleen tijdens de voormiddag geopend.
  • 23 oktober 2019

Kruisem en Zulte geven voorwaardelijk gunstig advies voor windturbines Industriezone en E17

Momenteel is een aanvraag lopende voor de bouw van 4 windmolens in de industriezone Zaubeek, waarvan 3 op grondgebied Kruisem en 1 op grondgebied Zulte, alsook 3 windturbines aan de overkant van de E17 op grondgebied Kruisem.