Neem deel aan de Grote Burgerenquête over de Verkeersveiligheid

  • 19 juli 2021

Hoe kunnen we het aantal verkeersslachtoffers doen dalen?

De federale regering werkt aan een federaal actieplan voor Verkeersveiligheid 2021-2024. Om beter te begrijpen hoe verkeersonveiligheid door de bevolking wordt ervaren en om een maatschappelijk debat over verkeersveiligheid op gang te brengen, wordt deze grote burgerenquête georganiseerd. 

De resultaten van de burgerparticipatie zullen in aanmerking worden genomen bij de opmaak van het federaal actieplan voor de verkeersveiligheid.

Van 7 juli tot 30 september 2021 kan je je stem laten horen door één of meerdere vragenlijsten in te vullen rond de volgende drie thema's: 

  1. Samen op (de) weg: hoe kunnen we de openbare ruimte veiliger maken, rekening houdend met ieders behoeften?
  2. Risicogedrag: waarom brengen we onszelf en anderen in gevaar? 
  3. Controles, begeleiding en vorming: welke alternatieve maatregelen en sancties zijn gepast? 

Vul de enquête in op https://all-for-zero.be/nl-BE/