Kruisem en Zulte geven voorwaardelijk gunstig advies voor windturbines Industriezone en E17

  • 23 oktober 2019

Momenteel is een aanvraag lopende voor de bouw van 4 windmolens in de industriezone Zaubeek, waarvan 3 op grondgebied Kruisem en 1 op grondgebied Zulte, alsook 3 windturbines aan de overkant van de E17 op grondgebied Kruisem. De gemeentebesturen van Kruisem en Zulte geven een voorwaardelijk gunstig advies hieromtrent aan de provincie Oost-Vlaanderen.

Burgemeesters Joop Verzele en Simon Lagrange: “Onze gemeentebesturen zijn voor meer groene en hernieuwbare energie. Zo kunnen we ook vanuit Kruisem en Zulte ons steentje bijdragen aan de klimaatzaak. Eén windmolen zorgt voor een productie van ongeveer 9.000 MWh/jaar en een CO2-reductie van ongeveer 3.870 ton per jaar, het equivalent van ongeveer 2.600 huishoudens. We vinden de industriezone en de E17 een goede en geschikte locatie voor windturbines. Verschillende provinciale en andere studies bevestigen dit. Het is ook een goede zaak dat onze inwoners kunnen participeren in het project. Daarom geven we principieel een gunstig advies omtrent de lopende aanvraag.”


De gemeentebesturen van Kruisem en Zulte hebben respect voor de ingediende bezwaren rond dit concrete project. Daarom is hun gunstig advies gekoppeld aan een aantal voorwaarden, onder andere:

  • De invloed op de directe omgeving qua hoogte, geluid en slagschaduw moet volledig voldoen aan de geldende milieunormen (Vlarem). De werking van de turbines moet te allen tijde op deze normen afgestemd worden.
  • Er moeten absolute garanties zijn omtrent de veiligheid naar de omliggende (Seveso- en andere) bedrijven en woningen.
  • Wat betreft de impact op de fauna en flora, is een positief advies van het Agentschap Natuur en Bos noodzakelijk.
  • De middelen in het voorziene omgevingsfonds (5.000 euro per turbine per jaar) moeten ten goede komen van de ruime omgeving.

De beslissing over de vergunningsaanvraag ligt nu bij de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.