Kort verblijf niet-EU-burger

Doelgroep

  • niet-EU burgers die, op een particulier adres, voor korte tijd (van maximum 3 maanden), in België verblijven in het kader van toerisme, zaken, familiebezoek...

Voorwaarden

  • Op het document staat de uiterste datum van het toegestane verblijf.

Procedure

  • Aan het loket een aankomstverklaring doen.

Bedrag

  • gratis
  • tijdens de procedure kunnen er eventueel wel kosten aangerekend worden (bijvoorbeeld voor verblijfskaarten, administratieve kosten Dienst Vreemdelingenzaken,...)

Nodig

  • Internationaal paspoort
  • 3 pasfoto’s
Burgerzaken
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 02
09 243 14 01
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Warning 20 juli - 21 juli gesloten