Kort verblijf niet-EU-burger

Doelgroep

  • niet-EU burgers die, op een particulier adres, voor korte tijd (van maximum 3 maanden), in België verblijvenin het kader van toerisme, zaken, familiebezoek...

Voorwaarden

  • Op het document staat de uiterste datum van het toegestane verblijf.

Procedure

  • Aan het loket een aankomstverklaring doen.

Bedrag

  • gratis
  • tijdens de procedure kunnen er eventueel wel kosten aangerekend worden (bijvoorbeeld voor verblijfskaarten, administratieve kosten Dienst Vreemdelingenzaken,...)

Nodig

  • Internationaal paspoort
  • 3 pasfoto’s

Openingsuren

Bevolking
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 02
09 243 14 01
08:30-12:00
13:30-19:00
08:30-12:00
15:30-17:00
08:30-12:00
15:30-17:00
08:30-12:00
15:30-17:00
08:30-12:00
Gesloten
Gesloten