Kleine Speelstraten

Wat

 • Een 'Kleine Speelstraat' is een openbare weg die op bepaalde dagen en tijdens bepaalde uren verkeersluw wordt gemaakt.
 • Enkel buurtbewoners en prioritaire voertuigen (brandweer, ambulance, politie, ...) mogen op die momenten - stapvoets - met hun auto in de straat.

 

Wanneer

 • Van 1 juli tot 31 augustus, telkens tussen 14.00 en 20.00 uur.

Voorwaarden

 • De straten waar er een Kleine Speelstraat georganiseerd kan worden, voldoen aan volgende voorwaarden:
  • de maximale snelheid is begrensd tot 50 km/uur.
  • de straat/wijk heeft een overheersend woonkarakter.
  • er is geen doorgaand verkeer
   • dit wil niet zeggen dat speelstraten enkel in doodlopende straten kunnen georganiseerd worden, maar wel dat eventuele achterliggende straten bereikbaar moeten blijven.
  • de straat wordt niet bediend door een geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer (bijvoorbeeld bussen van De Lijn).
  • er zijn geen commerciële activiteiten/handelszaken gevestigd in de straat die hinder kunnen ondervinden van de speelstraat.
  • er is geen gemeentelijk speelterrein in de nabije omgeving van de straat.

Procedure

 • Uiterlijk op vrijdag 1 mei 2020 een aanvraag indienen:
  • online,
  • aanvraagformulier op papier (zie onderaan).
 • Alle aanvragen worden onderzocht door een interne stuurgroep.
 • Na voorlopige goedkeuring door de interne stuurgroep, krijgen de aanvragers 2 weken tijd om rond te gaan met de bewonersenquête waaruit moet blijken dat minimaal 2/3e van de buurtbewoners het initiatief steunen.
 • Opmaak afsprakennota tussen gemeentebestuur en peters/meters van de Kleine Speelstraat.

Openingsuren

Jeugddienst
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 05
09 243 14 01
08:30-12:00
Gesloten
Gesloten
08:30-12:00
13:30-19:00
08:30-12:00
15:30-17:00
08:30-12:00
15:30-17:00
08:30-12:00
15:30-17:00