Jeugdraad

Taken van de jeugdraad

De jeugdraad heeft in hoofdzaak 2 taken:

1. De jeugdraad heeft een adviserende bevoegdheid ten aanzien van het gemeentebestuur voor alle aspecten van het jeugd(werk)beleid, alsook bij de opmaak van het meerjarenplan.
2. De jeugdraad heeft daarnaast als opdracht om het jeugdwerk te stimuleren door het tot stand brengen van overleg, coördinatie en samenwerking tussen enerzijds de jeugdverenigingen en anderzijds de belangstellende inwoners.

Het reglement van de jeugdraad vindt u hier (pdf, 407.3 kB) terug.

Leden van de jeugdraad

De jeugdraad bestaat uit stemgerechtigde en waarnemende leden.

De stemgerechtigde leden zijn:
* afgevaardigden van de geïnteresseerde plaatselijke jeugdwerkinitiatieven die actieve werking of rekrutering kunnen aantonen ten aanzien van kinderen en jongeren uit de gemeente
* geïnteresseerde kinderen en jongeren (die niet of niet meer actief zijn in een jeugdwerkinitiatief), gecoöpteerd door de jeugdraad.

De waarnemende leden zijn:
* de schepen bevoegd voor jeugd
* de jeugdconsulent
* leden van de jongerenafdelingen van lokale politieke partijen die in de gemeenteraad zetelen (1 lid per politieke fractie)

De samenstelling van de jeugdraad voor het werkjaar 2017-2018 vindt u hier (pdf, 370.5 kB) terug.

Aanverwante onderwerpen