Inschrijving Cultuurprijzen 2019

Inschrijving Cultuurprijzen 2019
De gemeentelijke Cultuurraad van Zulte reikt, in samenwerking met het gemeentebestuur, enkele cultuurprijzen uit. Als inwoner van onze gemeente of als lid van een vereniging mag je één of meerdere kandidaten voordragen. Ongetwijfeld ken jij wel iemand of een vereniging die in aanmerking komt voor één van de Cultuurprijzen.
Prijs voor Cultuur
Wordt uitgereikt aan een persoon of vereniging die een bijzondere artistieke of culturele prestatie heeft geleverd tijdens het voorbije werkjaar (1 januari 2018 - 31 december 2018)
Cultuurlaureaat
Beloont de persoon of vereniging die regionaal, nationaal of internationaal het cultureel imago van de gemeente Zulte op de kaart zette.
Cultuurjubilaris
Personen die zich gedurende 25 jaar belangeloos en onafgebroken hebben ingezet als bestuurslid of vrijwillig medewerker van een Zultse socio-culturele vereniging.