Individuele afvalwaterbehandelingsinstallaties (IBA's)

Het huishoudelijk afvalwater dat je loost, moet gezuiverd worden vooraleer het terechtkomt in de oppervlaktewateren.

  • Ofwel wordt het afvalwater opgevangen in een riool, of kan je er ooit op aansluiten, en staat de gemeente/rioolbeheerder of het gewest in voor verdere zuivering.
  • Ofwel wordt het afvalwater niet in een riool opgevangen ( en kan je er ook nooit op aansluiten) en ben je verplicht zelf in te staan voor de verdere zuivering.
    • Dit komt voor in landelijke gebieden, waar gebouwen te ver van een aansluiting liggen. Het is dan ecologisch en economisch niet rendabel om de woningen aan te sluiten op de riolering.

Welke situatie van toepassing is, hangt af van de zone waarin je woont. Het zoneringsplan toont je in welke zuiveringszone je woning gelegen is.

  • Zo zie je de definitieve afgebakening waar het afvalwater collectief dan wel individueel ingezameld en gezuiverd moet worden.
  • Hierbij wordt duidelijkheid gecreëerd op niveau van rechten en plichten over de realisatie en het beheer van de riolerings- en zuiveringsinfrastructuur.

 

Verplichting

Zal je nooit kunnen aansluiten op de riolering? Dan ben je verplicht om op termijn zelf je afvalwater te zuiveren door een Individuele Afvalwaterbehandelingsinstallatie (IBA) te plaatsen.

  • Bij nieuwbouw of verbouwing moet deze onmiddellijk geplaatst worden (voorwaarde in de omgevingsvergunning).
  • Voor bestaande gebouwen zal de gemeente of rioolbeheerder jou contacteren op het moment dat je de IBA moet plaatsen.

 

Plaatsing

Voor de plaatsing, exploitatie en beheer van een IBA adviseren we om de uitvoering ervan toe te vertrouwen aan Farys.

  • Farys neemt dan de volledige last van aankoop, plaatsing en beheer (incl. onderhoud) van nieuwe IBA’s op zich.
  • Je voorziet de elektriciteitstoevoer tot de sturingskast van de IBA en neemt het elektriciteitsverbruik voor je rekening.

De IBA kan echter ook geplaatst worden door jezelf of een andere partner dan Farys. Je moet echter steeds voldoen aan de voorwaarden opgenomen in de Vlarem-wetgeving over de lozing van huishoudelijk afvalwater in het individueel te optimaliseren buitengebied.

  • De kostprijs van de installatie en het verdere onderhoud is dan volledig ten laste van de eigenaar.
  • Voor de saneringsbijdrage kan een vrijstelling (5 jaar) aangevraagd worden volgens onderstaande modaliteiten:
    • voldoen aan vooropgestelde analyseresultaten conform VLAREM

    • staalname van analyseresultaten via een geaccrediteerd laboratorium

    • schriftelijk bewijs van onderhoudscontract private waterzuivering met een externe firma voor de gehele looptijd van de vrijstelling

    • aanvraag over te maken aan de milieuambtenaar van de gemeente

    • alle hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de aanvrager

Wet- en regelgeving

Patrimonium en wonen
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 08
09 243 14 01
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak