Gezinshereniging niet-EU-burger met Belg

Via gezinshereniging kan je soms een verblijfsrecht krijgen als er een familielid in België woont. Er zijn verschillende categoriën, elk met specifieke voorwaarden en vereiste bewijsstukken. 

Voorwaarden

1. De echtgeno(o)t(e)

 • identiteit bewijzen
 • huwelijk of partnerschap aantonen
 • de echtgenoten/partners moeten beide ouder zijn dan 21 jaar
 • samenwonen bij de Belg   

 2. De wettelijk geregistreerde partner

 • identiteit bewijzen
 • partnerschap aantonen (verklaring wettelijke samenwoonst)
 • duurzame en stabiele relatie bewijzen
 • ouder zijn dan 21 jaar
 • ongehuwd zijn
 • geen horizontale verwanten van elkaar ( broer-zus, oom-nicht, tante-neef)
 • er mag voorafgaand aan de verklaring van wettelijke samenwoonst geen weigering van een huwelijk in België geweest zijn
 • samenwonen met de Belg
 • attest OCMW niet ten laste.

3. De bloedverwanten in neergaande lijn, jonger dan 21 jaar

 • identiteit bewijzen
 • verwantschap aantonen
 • wonen bij de Belg
 • kinderen jonger dan 18 jaar: recht van bewaring

4. De bloedverwanten in neergaande lijn, ouder dan 21 jaar

 • identiteit bewijzen
 • verwantschap aantonen
 • ten laste zijn
 • wonen bij de Belg

5. Ouder van een minderjarig Belgisch kind

 • identiteit bewijzen
 • wonen bij de Belg
 • verwantschap aantonen

Bedrag

 • gratis
 • tijdens de procedure kunnen er eventueel wel kosten aangerekend worden voor bijvoorbeeld verblijfskaarten, administratieve kosten Dienst Vreemdelingenzaken,...
 • indien van toepassing: betalingsbewijs administratieve kost voor verblijfsaanvragen (niet voor D-visum)

Nodig

 • 4 recente pasfoto’s
 • internationaal paspoort
 • gelegaliseerd, vertaald en volledig afschrift van de akte die de verwantschap bewijst

Vereiste bewijsstukken, specifiek aan de categorie

I. De aanvraag werd ingediend vanuit het buitenland

Bij opstart dossier:

 • een geldig internationaal paspoort voorzien van een D visum (B20)
 • een geboorteakte of huwelijksakte

II. De aanvraag wordt ingediend vanuit België

1. De echtgeno(o)t(e)

Bij opstart dossier:

 • bewijs huwelijk/partnerschap: huwelijksakte/partnerschapsakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands)
 • internationaal paspoort

Binnen de drie maanden:

 • bewijs voldoende bestaansmiddelen van de Belg (120% van het leefloon)
 • bewijs behoorlijke huisvesting (geregistreerd huurcontract, notariële  eigendomsakte
 • ziektekostenverzekering voor Belg en familie
 • attest OCMW niet ten laste

 2. De wettelijk geregistreerde partner

Bij opstart dossier:

 • een verklaring van wettelijke samenwoonst
 • een internationaal paspoort

Binnen de drie maanden:

 • Een bewijs van duurzame relatie:
  • gedurende minstens 1 jaar onafgebroken in België of in een ander land hebben samengewoond of
  • bewijzen dat je elkaar sedert ten minste 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag kent ( bewijs telefonisch contact, via briefwisseling, elektronische contacten) en dat je elkaar voorafgaand aan de aanvraag 3 maal ontmoet hebt en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen betreffen of
  • een gemeenschappelijk kind hebben
 • bewijs stabiele voldoende bestaansmiddelen van de Belg (120% van het leefloon)
 • bewijs behoorlijke huisvesting (geregistreerd huurcontract of notariële eigendomsakte)
 • ziektekostenverzekering voor Belg en familie
 • attest OCMW niet ten laste

3. De bloedverwanten in neergaande lijn, jonger dan 21 jaar

Bij opstart dossier:

 • een bewijs van bloed- of verwantschap: geboorteakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands) of DNA test
 • een internationaal paspoort

Binnen de drie maanden:

 • indien jonger dan 18 jaar: recht van bewaring
 • bewijs stabiele voldoende bestaansmiddelen van de Belg (120% van het leefloon)
 • bewijs behoorlijke huisvesting (geregistreerd huurcontract of notariële eigendomsakte)
 • ziektekostenverzekering voor Belg en familie
 • attest OCMW niet ten laste

4. De bloedverwanten in neergaande lijn, ouder dan 21 jaar

Bij opstart dossier:

 • een bewijs van bloed- of verwantschap: geboorteakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands) of DNA test
 • een geldig  internationaal paspoort

Binnen de drie maanden:

 • bewijzen ten laste:
  • bewijs van onvermogen uit het land van herkomst
  • bewijs van financiële steun in het verleden  van de ouder aan het meerderjarig kind
  • bewijs van inkomsten van de ouder (gevestigde Eu-burger)
  • bewijs dat dat het men niet ten last is/was van het OCMW (indien betrokkene reeds voor de aanvraag in België was)
 • bewijs stabiele voldoende bestaansmiddelen van de Belg (120% van het leefloon)
 • bewijs behoorlijke huisvesting: geregistreerd huurcontract of notariële eigendomsakte
 • ziektekostenverzekering voor Belg en familie
 • attest OCMW niet ten laste

5. Ouder van een minderjarig Belgisch kind

Bij opstart dossier:

 • een bewijs van bloed- of verwantschap: geboorteakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald) of DNA test
 • een geldig  internationaal paspoort

Binnen de drie maanden:

 • bewijs van affectieve (hoederecht, omgangsrecht) en/of financiële band (enkel indien geen samenwoonst met het kind)
Burgerzaken
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 02
09 243 14 01
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Vlaamse feestdag
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
Warning 11 juli gesloten
Warning 20 juli - 21 juli gesloten