Gezinshereniging EU-burger met EU-burger

Via gezinshereniging kan je soms een verblijfsrecht krijgen als er een familielid in België woont. Er zijn verschillende categoriën, elk met specifieke voorwaarden en vereiste bewijsstukken.

Voorwaarden

1.   De echtgeno(o)t(e)

 • identiteit bewijzen
 • verwantschap aantonen
 • wonen bij de EU-burger

2.   De wettelijk geregistreerde partner

 • identiteit bewijzen
 • partnerschap aantonen
 • duurzame en stabiele relatie bewijzen
 • ouder zijn dan 21 jaar
 • ongehuwd zijn
 • geen horizontale verwanten van elkaar ( broer-zus, oom-nicht, tante-neef)
 • er mag voorafgaand aan de verklaring van wettelijke samenwoonst geen weigering van een huwelijk in België geweest zijn
 • wonen bij de EU-burger

3.   De bloedverwanten in neergaande lijn, jonger dan 21 jaar

 • identiteit bewijzen
 • verwantschap aantonen
 • wonen bij de EU-burger
 • kinderen jonger dan 18 jaar: recht van bewaring

4.   De bloedverwanten in neergaande lijn, ouder dan 21 jaar

 • identiteit bewijzen
 • verwantschap aantonen
 • ten laste zijn
 • wonen bij de EU-burger

5.   Bloedverwanten in opgaande lijn en ten laste

 • identiteit bewijzen
 • verwantschap aantonen
 • wonen bij de EU-burger
 • ten laste zijn 

Bedrag

 • gratis
 • tijdens de procedure kunnen eventueel kosten aangerekend worden voor bijvoorbeeld verblijfskaarten, administratieve kosten Dienst Vreemdelingenzaken,...

Nodig

 • 5 recente pasfoto’s
 • internationaal paspoort
 • gelegaliseerd, vertaald en volledig afschrift van de akte die de verwantschap bewijst

 

Vereiste bewijsstukken, specifiek aan de categorie

1.   De echtgeno(o)t(e)

Bij opstart dossier:

 • geldig internationaal paspoort of identiteitskaart
 • bewijs huwelijk/partnerschap: huwelijksakte/partnerschapsakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands)

2.   De wettelijk geregistreerde partner

Bij opstart dossier:

 • een geldig paspoort of identiteitskaart
 • een verklaring van wettelijke samenwoonst 

Binnen de drie maanden:

 • een bewijs van duurzame relatie:
  • gedurende minstens 1 jaar onafgebroken in België of in een ander land hebben samengewoond of
  • bewijzen dat je elkaar sedert ten minste 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag kent (bewijs telefonisch contact, via briefwisseling, elektronische contacten) en dat je elkaar voorafgaand aan de aanvraag 3 maal ontmoet hebt en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen betreffen of
  • een gemeenschappelijk kind hebben
 • bewijs stabiele voldoende bestaansmiddelen van de Belg (120% van het leefloon)
 • bewijs behoorlijke huisvesting: geregistreerd huurcontract of notariële eigendomsakte
 • ziektekostenverzekering voor Belg en familie
 • attest OCMW niet ten laste

3.   De bloedverwanten in neergaande lijn, jonger dan 21 jaar

Bij opstart dossier:

 • een geldig paspoort of identiteitskaart
 • een bewijs van bloed- of verwantschap: geboorteakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald) of DNA test

Binnen de drie maanden:

 • indien jonger dan 18 jaar: recht van bewaring 

4.   De bloedverwanten in neegaande lijn, ouder dan 21 jaar

Bij opstart dossier:

 • een bewijs van bloed- of verwantschap: geboorteakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands) of DNA test
 • een geldig internationaal paspoort

Binnen de drie maanden:

 • bewijzen ten laste:
  • bewijs van onvermogen uit het land van herkomst
  • bewijs van financiële steun in het verleden van de ouder aan het meerderjarig kind
  • bewijs van inkomsten van de ouder (gevestigde EU-burger)
  • bewijs dat dat het men niet ten last is/was van het OCMW (indien betrokkene reeds voor de aanvraag in België was)

5.   Bloedverwanten in opgaande lijn en ten laste

Bij opstart dossier:

 • een bewijs van bloed- of verwantschap: geboorteakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald) of DNA test
 • een geldig internationaal paspoort of identiteitskaart

Binnen de drie maanden:

 • Bewijzen ten laste:
  • bewijs van onvermogen uit het land van herkomst
  • bewijs van financiële steun in het verleden van de gevestigde aan de nieuwkomer
  • bewijs van inkomsten van de gevestigde EU-burger
  • bewijs dat men niet ten last is/was van het OCMW (indien betrokkene reeds voor de aanvraag in België was)
Burgerzaken
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 02
09 243 14 01
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Warning 20 juli - 21 juli gesloten