Gezinshereniging EU-burger met Belg

Via gezinshereniging kan je soms een verblijfsrecht krijgen als er een familielid in België woont. Er zijn verschillende categoriën, elk met specifieke voorwaarden en vereiste bewijsstukken.

Voorwaarden

1. De echtgeno(o)t(e)

 • identiteit bewijzen
 • huwelijk of partnerschap aantonen
 • de echtgenoten/partners moeten beide ouder zijn dan 21 jaar
 • wonen bij de Belg  

2. De wettelijk geregistreerde partner

 • identiteit bewijzen
 • partnerschap aantonen / duurzame en stabiele relatie bewijzen
 • ouder zijn dan 21 jaar
 • ongehuwd zijn
 • geen horizontale verwanten van elkaar ( broer-zus, oom-nicht, tante-neef)
 • er mag voorafgaand aan de verklaring van wettelijke samenwoonst geen weigering van een huwelijk in België geweest zijn
 • wonen bij de Belg

3. De bloedverwanten in neergaande lijn, jonger dan 21 jaar

 • identiteit bewijzen
 • verwantschap aantonen
 • wonen bij de Belg
 • kinderen jonger dan 18 jaar: recht van bewaring    

4. De bloedverwanten in neergaande lijn, ouder dan 21 jaar

 • identiteit bewijzen
 • verwantschap aantonen
 • ten laste zijn
 • wonen bij de unieburger

5. Ouder van een minderjarig Belgisch kind

 • identiteit bewijzen
 • wonen bij de Belg
 • verwantschap aantonen

Bedrag

 • gratis
 • tijdens de procedure kunnen er eventuele kosten aangerekend worden voor bijvoorbeeld: verblijfskaarten, administratieve kosten Dienst Vreemdelingenzaken,...

Nodig

 • 4 pasfoto’s
 • Nationaal paspoort of identiteitskaart
 • gelegaliseerd, vertaald en volledig afschrift van de akte die de verwantschap bewijst

 

Vereiste bewijsstukken, specifiek aan de categorie

Binnen de drie maanden moeten volgende stukken bezorgd worden:

1. De echtgeno(o)t(e)

 • bewijs huwelijk/partnerschap: huwelijksakte/partnerschapsakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald)
 • bewijs voldoende bestaansmiddelen van de Belg (120% van het leefloon)
 • bewijs behoorlijke huisvesting: geregistreerd huurcontract, notariële eigendomsakte
 • ziektekostenverzekering voor Belg en familie

2. De wettelijk geregistreerde partner

 • een verklaring van wettelijke samenwoonst afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand
 • een bewijs van duurzame relatie:
  • gedurende minstens 1 jaar onafgebroken in België of in een ander land hebben samengewoond of
  • bewijzen dat je elkaar sedert ten minste 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag kent ( bewijs telefonisch contact, via briefwisseling, elektronische contacten) en dat je elkaar voorafgaand aan de aanvraag 3 maal ontmoet hebt en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen betreffen of
  • een gemeenschappelijk kind hebben
 • bewijs bijkomende voorwaarden
 • bewijs stabiele voldoende bestaansmiddelen van de Belg (120% van het leefloon)
 • bewijs behoorlijke huisvesting (geregistreerd huurcontract of notariële eigendomsakte)
 • ziektekostenverzekering voor Belg en familie

3. De bloedverwanten in neergaande lijn, jonger dan 21 jaar

 • een bewijs van bloed- of verwantschap: geboorteakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald) of DNA test
 • bewijzen ten laste zijn:
  • bewijs van onvermogen uit het land van herkomst
  • bewijs van financiële steun in het verleden  van de ouder aan het kind
  • bewijs van inkomsten van de ouder (gevestigde EU-burger)
  • bewijs dat dat het men niet ten last is/was van het OCMW (indien betrokkene reeds voor de aanvraag in België was)
   • bewijs stabiele voldoende bestaansmiddelen van de Belg (120% van het leefloon);
   • bewijs behoorlijke huisvesting (geregistreerd huurcontract of notariële eigendomsakte);
   • ziektekostenverzekering voor Belg en familie

4. De bloedverwanten in neergaande lijn, ouder dan 21 jaar

 • een bewijs van bloed- of verwantschap: geboorteakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald) of DNA test
 • indien jonger dan 18 jaar: recht van bewaring
 • bewijs stabiele voldoende bestaansmiddelen van de Belg (120% van het leefloon)
 • bewijs behoorlijke huisvesting (geregistreerd huurcontract of notariële eigendomsakte)
 • ziektekostenverzekering voor Belg en familie.

5. Ouder van een minderjarig Belgisch kind

 • een bewijs van bloed- of verwantschap: geboorteakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald) of DNA test;
 • bewijs van affectieve (hoederecht, omgangsrecht) en/of financiële band (enkel indien geen samenwoonst met het kind)
Burgerzaken
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 02
09 243 14 01
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Warning 20 juli - 21 juli gesloten