Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

Werking

  • De GECORO adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan of ruimtelijk beleidsplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Ze geeft advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften, over vergunningsaanvragen en over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening. Dit zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging.

 

Oproep nieuwe samenstelling gecoro 2019

De gecoro zal bestaan uit 12 leden waaronder 6 deskundigen:

  • deskundigen: 6 leden;
  • werknemersorganisaties: 1 lid;
  • middenstand en zelfstandigen: 1 lid;
  • landbouw: 1 lid;
  • natuur- en milieuverenigingen: 1 lid;
  • vrouwenorganisaties: 1 lid;
  • afgevaardigde van de senioren: 1 lid.

 

Bij de kandidatuurstelling en bij de voordracht door de maatschappelijke geledingen (verenigingen of organisaties) dient een motivatie toegevoegd te worden.

 

Samenstelling

De GECORO is in de gemeenteraad van 28 mei 2013 samengesteld als volgt:

      plaatsvervangers
Deskundigen   Xavier Deweer, voorzitter  
    Alexis Versele, ondervoorzitter Sofie Dierick
    Christophe Van Der Weken Anneleen Denolf
    Kenny Van Heuverswijn Koen Baert
Werknemersorganisaties ACV Tine De Waele Marc Maes
Middenstand en zelfstandigen Unizo Martine Ketels Walter Desmet
Landbouw Boerenbond Marc De Smet Philip Vande Maele (alg. Boerensyndicaat)
Natuur- en milieuverenigingen Gezinsbond/KWB/FVV/Omer Wattez Marcel Van Oost Didier Bauwens (natuurpunt/MOW)
Gezinsverenigingen Ouderraad Lien Cosaert Koen Gremeaux
Vrouwenorganisaties Forum Vlaamse Vrouwen Jenny Roobroeck Marianne Van Eeckhoutte
Senioren   Raf Parmentier Marie-Rose Deseyn
Politieke fracties schepen Ruimtelijke Ordening Olivier Peirs  
  Open Zulte Philippe Van Steenberghe Katelijne Moerman
  CD&V Geraldine Van den Weghe Lieven Lippens
  N-VA Eddy Dubois  
  GVZ Martin Top Wim Van Cauwenberghe
Vaste secretaris omgevingsambtenaar Ludwig Vanluchene  

 

Wet- en regelgeving

Openingsuren

Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 09
09 243 14 01
08:30-12:00
Gesloten
Gesloten
Nationale Feestdag
08:30-12:00
13:30-19:00
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
21 juli gesloten