Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)

Een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) is een plan dat de bestemming aangeeft van een stuk grondgebied in de gemeente, waar bv. woningen en bedrijven mogen komen en waar er groen voorzien is. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen -eens het RUP is goedgekeurd- omgevingsvergunningen afgeleverd worden.

Telkens wanneer het wenselijk of nodig is om de bestaande plannen aan te passen (gewestplan, BPA, ...), wordt een RUP opgemaakt. Het RUP vervangt de geldende bestemmingen en voorschriften van vroegere plannen.

Procedure

De gemeenteraad stelt een GRUP voorlopig vast, waarbij het vervolgens aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen. Tijdens dit onderzoek kunnen betrokken inwoners adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan formuleren. De adviesraad GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) behandelt de binnengekomen opmerkingen en naar aanleiding hiervan kan het gemeentebestuur het ingediende ontwerp wijzigen. De gemeenteraad keurt het plan definitief goed. In de nieuwe procedure (vanaf 1 mei 2017) worden enkele documenten toegevoegd of gedeeltelijk vervangen: de startnota, de procesnota en de scopingsnota.

fases RUP
 

Fases RUP's in procedure

  • Startnota
  • Voorontwerp RUP
  • Ontwerp RUP
  • Definitief vastgesteld RUP tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing

 

Goedgekeurde GRUP's

Nr. Naam Documenten Datum definitieve aanvaarding gemeenteraad Datum goedkeuring Deputatie Datum publicatie Belgisch Staatsblad
1 Lokaal bedrijventerrein 'Dries'

pdf bestandPlan RUP 1.pdf (1.08 MB)

pdf bestandVoorschriften RUP 1.pdf (169 kB)

25.10.2007 17.01.2008 19.02.2008
4

Lokaal bedrijventerrein 'Verhalle'

pdf bestandPlan RUP 4.pdf (172 kB)

pdf bestandVoorschriften RUP 4.pdf (1.19 MB)

24.11.2005 26.01.2006 22.03.2006
9 Oudenaardestraat

pdf bestandPlan RUP 9.pdf (860 kB)

pdf bestandVoorschriften RUP 9.pdf (3.99 MB)

26.10.2006 01.03.2007 14.03.2007
11 Zaubeekvallei-Noord

pdf bestandPlan RUP 11.pdf (660 kB)

pdf bestandVoorschriften RUP 11.pdf (80 kB)

23.06.2015 nvt 22.10.2015
12 Bisdonkstraat

pdf bestandPlan RUP 12.pdf (184 kB)

pdf bestandVoorschriften RUP 12.pdf (100 kB)

26.10.2006 30.11.2006 08.12.2006
13a Woonkorrels 'Olsene Grot' & Groeneweg/Bauterstraat

pdf bestandPlan RUP 13a Olsene Grot.pdf (91 kB)

pdf bestandPlan RUP 13a Groeneweg/Bauterstraat.pdf (102 kB)

pdf bestandVoorschriften RUP 13a.pdf (169 kB)

28.06.2006 09.11.2006 06.12.2006
13b Woonlint Waregemstraat

pdf bestandPlan RUP 13b.PDF (13.79 MB)

pdf bestandVoorschriften RUP 13b.pdf (142 kB)

23.04.2019   22.10.2019
13c Woonconcentratie 'Houtstraat'

pdf bestandPlan RUP 13c.pdf (219 kB)

pdf bestandVoorschriften RUP 13c.pdf (302 kB)

26.10.2006 14.12.2006 24.01.2007
14 Nederzettingsstructuur 'Kerkstraat'

pdf bestandPlan RUP 14.pdf (124 kB)

pdf bestandVoorschriften RUP 14.pdf (80 kB)

25.10.2007 17.01.2008 19.02.2008
15 Recreatiezone 'Dries'

pdf bestandPlan RUP 15.pdf (121 kB)

pdf bestandVoorschriften RUP 15.pdf (105 kB)

24.08.2006 26.10.2006 24.11.2006
16 Karreweg

pdf bestandPlan RUP 16.pdf (3.81 MB)

pdf bestandVoorschriften RUP 16.pdf (127 kB)

23.04.2019   22.10.2019
17 Recreatiezone 'Waalstraat-Olmenlaan'

pdf bestandPlan RUP 17.pdf (325 kB)

pdf bestandVoorschriften RUP 17.pdf (72 kB)

25.09.2008 11.12.2008 24.12.2008
18 Herziening 'BPA Anlgo Belge 1e fase'

pdf bestandPlan RUP 18.pdf (137 kB)

pdf bestandVoorschriften RUP 18.pdf (125 kB)

25.10.2007 17.01.2008 10.03.2008
19 Lokaal bedrijventerrein 'Van De Wiele'

pdf bestandPlan RUP 19.pdf (1.66 MB)

pdf bestandVoorschriften RUP 19.pdf (109 kB)

25.06.2008 04.12.2008 29.12.2008
20 Cultuurhistorisch Centrum Machelen

pdf bestandPlan RUP 20.pdf (881 kB)

pdf bestandVoorschriften RUP 20.pdf (90 kB)

25.09.2008 11.12.2008 24.12.2008
21 Herziening 'BPA Gemeentecentrum Olsene'

pdf bestandPlan RUP 21.pdf (179 kB)

pdf bestandVoorschriften RUP 21.pdf (279 kB)

01.03.2012 05.04.2012 09.05.2012
22 Gedeeltelijke herziening 'BPA 4/5 Marktplein & Rijksweg'

pdf bestandPlan RUP 22.pdf (105 kB)

pdf bestandVoorschriften RUP 22.pdf (149 kB)

27.10.2011 26.01.2012 07.03.2012
23 Herziening 'RUP Woonzone Klooster Machelen'

pdf bestandPlan RUP 23.pdf (187 kB)

pdf bestandVoorschriften RUP 23.pdf (218 kB)

20.12.2012 21.02.2013 09.04.2013
24 Molenbouw Wieme

pdf bestandPlan RUP 24.pdf (124 kB)

pdf bestandVoorschriften RUP 24.pdf (353 kB)

20.12.2013 21.02.2013 25.03.2013
25 Vijverman

pdf bestandPlan RUP 25.pdf (148 kB)

pdf bestandVoorschriften RUP 25.pdf (528 kB)

28.04.2015 24.06.2015 30.07.2015
26 Stanssens-Demartin

pdf bestandPlan RUP 26.pdf (155 kB)

pdf bestandVoorschriften RUP 26.pdf (480 kB)

25.04.2017 nvt 18.07.2017
27 Gedeeltelijke herziening 'BPA N43'

pdf bestandPlan RUP 27.pdf (39 kB)

pdf bestandVoorschriften RUP 27.pdf (144 kB)

25.08.2015 nvt 08.12.2015
28 Sobinco-Lippens

pdf bestandPlan RUP 28.pdf (1.52 MB)

pdf bestandVoorschriften RUP 28.pdf (682 kB)

28.11.2017 nvt 23.01.2018
31 Cardiff

pdf bestandPlan RUP 31.pdf (258 kB)

pdf bestandVoorschriften RUP 31.pdf (485 kB)

28.11.2017 nvt 23.01.2018
34 Delinco

pdf bestand Plan RUP 34.pdf (196 kB)

pdf bestandVoorschriften RUP 34.pdf (270 kB)

19.12.2017 nvt 11.06.2018
35 Picavet

pdf bestandPlan RUP 35.pdf (150 kB)

pdf bestandVoorschriften RUP 35.pdf (259 kB)

19.12.2017 nvt 11.06.2018
36 Quintyn Gebr.

pdf bestandPlan RUP 36.pdf (282 kB)

pdf bestandVoorschriften RUP 36.pdf (483 kB)

28.11.2017 nvt 23.01.2018

 

Openingsuren

Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 09
09 243 14 01
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
Gesloten
Gesloten
08:30-12:00
13:30-19:00