Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

 • In een structuurplan worden de plaatselijke behoeften zoals wonen, handel en industrie, verkeer, natuur, landbouw en recreatie onderzocht. Er wordt bekeken hoe deze in de toekomst het best ruimtelijk ingevuld kunnen worden.
 • Het doet geen uitspraken over concrete percelen of over het afleveren van concrete vergunningen.
  • M.a.w.: Het zijn plannen met een zeker abstractieniveau die een antwoord geven op vragen zoals: Hoeveel nieuwe woningen zijn er nodig? Waar kunnen deze best gebouwd worden? Hoeveel groen, hoeveel bos, hoeveel landbouwgrond? Hoe vangen we de toenemende verkeersstromen op?
 • Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan legt dus de grote lijnen vast van de ruimtelijke toekomst van Zulte.
 • Het structuurplan wordt gerealiseerd door de opmaak van afzonderlijke gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

 

Structuur

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan omvat volgende onderdelen:

 1. Tekstenbundel
  • een informatief gedeelte
   In het informatief gedeelte wordt een analyse gemaakt van de bestaande ruimtelijke structuur en worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten onderzocht.
  • een richtinggevend gedeelte
   In het richtinggevend deel wordt de ruimtelijke visie op de ontwikkeling weergegeven. De overheid mag van het richtinggevend deel niet afwijken, behalve ingevolge onvoorziene ruimtelijke behoefte van de verschillende maatschappelijke activiteiten.
  • een bindend gedeelte
   Het bindend gedeelte met de hierin opgenomen bepalingen dient een dwingend kader aan te geven voor de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan. Het bevat die maatregelen die essentieel geacht worden om de visie en de opties van het ruimtelijk structuurplan op het terrein uitvoerbaar te maken. De bindende bepalingen leveren een actieprogramma en zijn verifieerbaar of toetsbaar wat betreft de wezenlijke uitvoering ervan.
 2. Kaartenbundel

Openingsuren

Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 09
09 243 14 01
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
Gesloten
Gesloten
08:30-12:00
13:30-19:00