Gemeentebestuur en huisartsen werken samen voor nauwe opvolging evolutie coronavirus

  • 22 juli 2020
Oproep aan inwoners om bij de minste symptomen snel huisarts te contacteren en open te zijn over contacten.

Het gemeentebestuur en de plaatselijke huisartsen gaan samenwerken om de evolutie van het coronavirus lokaal op te volgen. Ze doen hierbij een duidelijke oproep naar de inwoners van Zulte: “Onze samenwerking kan pas resultaat opleveren als onze bevolking meewerkt. We roepen onze inwoners op: zoek bij symptomen snel je huisarts op, wees open over je contacten en sta toe dat deze informatie gedeeld wordt met de lokale overheid. Houd zelf al je contacten bij, bijvoorbeeld in een schriftje of op je telefoon. Houd je strikt aan eventuele quarantainemaatregelen en leef steeds de belangrijkste gezondheidsrichtlijnen na: houd afstand, was je handen en draag een mondmasker. Samen kunnen we een lokale lockdown vermijden.”

Sinds het begin van de coronacrisis zijn er in Zulte 58 bevestigde besmettingen vastgesteld. De afgelopen twee maanden kwamen er vijf nieuwe besmettingen bij, wat een laag aantal is, met wel twee nieuwe besmettingen in de afgelopen week. Op basis van de nationale evolutie valt te verwachten dat de komende periode ook in Zulte nieuwe besmettingen zullen opduiken. Het snel beschikken over anonieme gegevens is belangrijk om een lokale uitbraak efficiënt te kunnen aanpakken. Meerdere bezoekers van eenzelfde activiteit die besmet zijn, is een signaal naar de andere aanwezigen op deze activiteit. Meerdere werknemers van eenzelfde bedrijf die besmet zijn, is een signaal naar het bedrijf in kwestie. Het gemeentebestuur en de lokale huisartsen gaan daarom samenwerken voor een lokaal risicomanagement. Hiermee willen ze korter op de bal kunnen spelen.

Samen vermijden we een lokale lockdown.