Fietsnetwerk

Fietssnelweg

 • Ligt langs de spoorlijn Gent-Kortrijk
 • Dit is een fietsverbinding tussen de Oost-Vlaamse steden en economische knooppunten
 • De snelwegen worden ingericht als ‘gestrekte’ route:
  • vlak,
  • rechtdoor
  • zoveel mogelijk conflictvrij
  • met beveiligde kruispunten
 • De minimumbreedte is 3 meter, bij voorkeur in beton of asfalt.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen is bouwheer van deze fietspaden/-snelwegen.
 • De gemeente faciliteert en zorgt voor het onderhoud.

 

Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF)

 • Is een gemeente-overschrijdend fietsroutenetwerk, dat zich richt op doelgerichte verplaatsingen van meer dan 5 km.
 • Het focust zich op fietsverkeer naar woonkernen, scholen, stations, winkelcentra, bedrijventerreinen, …
 • Het netwerk is opgemaakt door de provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams gewest in samenspraak met de gemeente.

 

Lokale functionele fietsroutes (LFF)

 • Dit is een gemeentelijke aanvulling op het bovenlokaal fietsnetwerk, dat zich richt op doelgerichte routes van minder dan 5 km.
 • Het gaat hier om fietsverkeer naar het werk, de school, haltes openbaar vervoer, de winkel, het sportcentrum en vrije tijd in het algemeen.
 • De gemeente staat in voor het netwerk en neemt het op in het gemeentelijk mobiliteitsplan.
Patrimonium en wonen
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 08
09 243 14 01
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Pinkstermaandag
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Warning 1 juni gesloten