Diensthoofd infrastructuur en wonen (A1a-A3a)

Gemeente Zulte wenst een medewerker aan te werven voor de functie van Diensthoofd Infrastructuur en Wonen (A1a-A3a) in voltijds, contractueel dienstverband voor onbepaalde duur.

  • Functie

Leiding geven aan de dienst infrastructuur en wonen – projecten beheren inzake zuivering en wegenis – centraal aanspreekpunt voor interne en externe actoren van projecten – optimalisatie procedures en processen

  • Profiel

Coachen en motiveren - beleidsadviserend en –voorbereidend werken – zelfstandig werken – analytisch en efficiënt werken – planmatig werken – analytisch en probleemoplossende benadering – integer handelen – communicatief – beschikken over een masterdiploma ingenieur/industriële wetenschappen - minstens 5 jaar praktijkervaring – rijbewijs B

  • Meer informatie en solliciteren

Een infobundel bekom je bij de personeelsdienst, T 09 243 14 67 of personeel@zulte.be. Vermeld duidelijk over welke functie je meer info wenst.

Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met cv, kopie van je diploma en rijbewijs B en een recent uittreksel uit het strafregister en een overzicht van de praktijkervaring uiterlijk op 6 maart 2020 (poststempel geldt als bewijs) aangetekend naar het college van burgemeester en schepenen, Centrumstraat 8, 9870 Zulte of geef deze tegen ontvangstbewijs af in het gemeentehuis ten laatste op 6 maart 2020.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor drie jaar, verlengbaar met twee jaar.