Deskundige duurzaamheid en patrimonium (B1-B3)

Gemeente en Sociaal Huis Zulte wensen een medewerker aan te werven voor de functie van Deskundige Duurzaamheid en Patrimonium (B1-B3) in voltijds, contractueel dienstverband voor onbepaalde duur.

  • Functie

Meewerken aan een strategisch duurzaamheidsbeleid – opzetten en uitvoeren van duurzaamheidsprojecten – duurzaam in stand houden van het patrimonium van gemeente en Sociaal Huis

  • Profiel

Beleidsadviserend en –voorbereidend werken – zelfstandig werken – kennis algemene problematiek en ontwikkeling van duurzaamheid – analytisch en efficiënt werken – planmatig werken – analytisch en probleemoplossende benadering – je bent in het bezit van een bachelordiploma – rijbewijs B

  • Meer informatie en solliciteren

Een infobundel bekom je bij de personeelsdienst, T 09 243 14 67 of personeel@zulte.be. Vermeld duidelijk over welke functie je meer info wenst.

Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met cv, kopie van je diploma en rijbewijs B en een recent uittreksel uit het strafregister uiterlijk op 6 maart 2020 (poststempel geldt als bewijs) aangetekend naar het college van burgemeester en schepenen, Centrumstraat 8, 9870 Zulte of geef deze tegen ontvangstbewijs af in het gemeentehuis ten laatste op 6 maart 2020.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor drie jaar, verlengbaar met twee jaar.