Cultuurraad

Werking

 • advies geven over culturele onderwerpen
 • beheer van de gemeentelijke culturele centra
 • organisatie van eigen activiteiten:
  • Cultuurprijzen
  • Festival van Vlaanderen
 • de sectorale deelraad Erfgoed ressorteert onder de Cultuurraad

Oproep nieuwe samenstelling cultuurraad 2019

De stemgerechtigde leden zijn:

 • de erkende culturele verenigingen die één (1) vertegenwoordiger hebben aangeduid;
 • deskundigen inzake cultuur die zich hiervoor kandidaat gesteld hebben naar aanleiding van een publieke en open oproep en hun kandidatuur hebben gemotiveerd;
 • alle leden van deelraad Erfgoed en Monumenten die zich kandidaat hebben gesteld voor de cultuurraad naar aanleiding van een publieke en open oproep en hun kandidatuur hebben gemotiveerd;
 • een vaste vertegenwoordiger aangeduid door de bibliotheekraad.

De verenigingen, organisaties en bibliotheekraad kunnen één (1) plaatsvervanger aanwijzen die de afgevaardigde kan vervangen indien deze laatste verhinderd is.

De plaatsvervanger voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • lid zijn van dezelfde vereniging of organisatie als het stemgerechtigd lid dat hen aanduidde;
 • enkel de eigen vereniging vertegenwoordigen.

Bij de kandidatuurstelling dient een motivatie gevoegd te worden voor wat betreft de deskundigen en de leden van de deelraad Erfgoed en Monumenten. 

 

Samenstelling

In de Cultuurraad zetelen zowel afgevaardigden van de culturele en socio-culturele verenigingen als deskundigen op vlak van cultuur.

Openingsuren

Cultuurdienst
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 04
09 243 14 01
08:30-12:00
13:30-19:00
08:30-12:00
15:30-17:00
08:30-12:00
15:30-17:00
08:30-12:00
15:30-17:00
08:30-12:00
15:30-17:00
Gesloten
Gesloten
1 november gesloten
2 november gesloten

Ook interessant voor jou