COVID-BESMETTINGEN IN ZULTE: ABSOLUUT GEEN REDEN TOT PANIEK, WEL EXTRA PREVENTIE

  • 30 juli 2020

De gemeente Zulte kreeg er gisteren twee nieuwe bevestigde Covid-besmettingen bij. Daarmee komt de gemeente met drie besmettingen in de afgelopen week op risicofactor 19, en plots heel dicht bij de alarmdrempel van 20 (=aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 7 dagen). In een gemeente met de schaal van Zulte loopt de risicofactor snel op. Er is absoluut geen reden tot paniek, het gemeentebestuur neemt wel enkele extra preventieve maatregelen.

 

Het betreft twee besmettingen binnen een gezin waar reeds eerder twee besmettingen vastgesteld waren. Dat betekent dat vier van de vijf besmettingen in de afgelopen maand in één gezin voorkomen. De betrokkenen blijven uiteraard in quarantaine, we wensen hen in de eerste plaats veel beterschap.

 

Het gemeentebestuur heeft van bij het begin van de crisis ingezet op een sterk preventieve aanpak om elkaar te beschermen. Zulte was bij de eerste gemeenten om mondmaskers te produceren en te verdelen bij alle inwoners, en verplichtte het gebruik ervan ook snel op drukke plaatsen zoals de markt en de kermis. Alle diensten en activiteiten worden op een heel veilige manier georganiseerd. De gemeentelijke zalen gingen op slot, risicovolle evenementen werden geannuleerd. Bij het begin van de heropflakkering midden juli startte de gemeente meteen een samenwerking op met de lokale huisartsen.

 

Deze nieuwe besmettingen zijn absoluut geen reden tot paniek, wel een signaal om verder te gaan met een preventieve aanpak en deze nog te versterken:

 

  1. Er wordt een heel strikt beleid gevoerd rond evenementen. In augustus zullen in Zulte geen evenementen plaatsvinden. Ook de geplande straatoptredens van Ze Quaffeurz in Olsene en Zulte worden uitgesteld. Vanaf september kunnen evenementen enkel mits voorafgaande goedkeuring door het gemeentebestuur en indien het op een zeer veilige manier kan georganiseerd worden. De kermissen in het najaar zullen hoofdzakelijk beperkt blijven tot de foorkramen. Een veilig georganiseerde kermis is een troef voor de vele jonge gezinnen in Zulte, en is ook de broodwinning voor de foorkramers. Buiten de foor zal er weinig of geen randanimatie zijn. Ook de vuurwerken worden geannuleerd. De feest- en cultuurcomités bekijken welke alternatieve invulling kan gegeven worden om de inwoners toch een stukje kermisgevoel te bezorgen.

 

2. Het dragen van een mondmasker wordt vanaf morgen verplicht in de openbare ruimte in de bebouwde kom van elke deelgemeente, niet tijdens het fietsen, lopen, joggen of andere zware fysieke inspanningen. In Deinze, partner van Zulte in de politiezone, werkt deze regel goed.

 

3. De samenwerking met de huisartsen voor het contact- en brononderzoek wordt versterkt. Indien mogelijk zal de registratieplicht van aanwezigen uitgebreid worden naar andere sectoren, zodat dit onderzoek nog vlotter kan verlopen.

 

4. De politiediensten zullen strikt toezien op de naleving van de nieuwe richtlijnen, zowel naar uitbaters toe als naar klanten en inwoners. Waar ingrepen nodig zijn, zullen die ook verplicht gebeuren.

 

5. Het is van het grootste belang dat iedereen de gezondheidsmaatregelen opvolgt. Daarvoor wordt een extra sensibiliseringscampagne opgezet met enkele lokale ‘influencers’.

 

Dit zijn allemaal preventieve maatregelen die voor iedereen goed doenbaar zijn. Samen met het strikt naleven van de federale regels zullen ze helpen om veilig samen te leven en een lokale lockdown te voorkomen. Iedereen wil zijn job verder kunnen uitoefenen, dat de scholen kunnen openen in september, dat horeca en winkels kunnen voortwerken en dat sociale contacten mogelijk zijn.

 

Het gemeentebestuur blijft de situatie nauw opvolgen. Het gemeentelijk hulpplatform Zulte Helpt blijft ter beschikking voor wie hulp nodig heeft of wil aanbieden.