Coronabuurttoelage

Voorwaarden

  • Een groep buurtbewoners, een buurtcomité of een wijkvereniging bestaande uit minimum 5 meerderjarige personen die gedomicilieerd zijn op een verschillend adres binnen eenzelfde buurt komen voor een coronabuurttoelage. Alle voorwaarden staan opgesomd in het reglement betreffende de toekenning van coronabuurttoelagen.

Procedure

  • Dien de aanvraag 4 weken voorafgaand aan de start van het initiatief in via evenementen@zulte.be.
  • De dienst vrije tijd toetst de aanvraag af aan het reglement, formuleert een advies en legt beiden voor aan het college van burgemeester en schepenen.
  • Het college van burgemeester en schepenen beslist of het project al dan niet in aanmerking komt voor een toelage.

Bedrag

  • Het bedrag van de toelage wordt toegekend op basis van het verschil tussen inkomsten en uitgaven.
  • Het toegekende bedrag kan niet meer bedragen dan 500 euro per initiatief.
Cultuurdienst
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 04
09 243 14 01
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak