Coördinator IBO (Halftijds, B1-B3)

Binnen het OCMW-Zulte staan 115 medewerkers in voor een ruime waaier aan dienstverlening.

Sociaal Huis Zulte wenst een enthousiaste en competente medewerker aan te werven voor de functie van Coördinator Initiatief Buitenschoolse Opvang (B1-B3) in haltijds, contractueel dienstverband voor onbepaalde duur.

 • Taakomschrijving

Het leiden, begeleiden en creëren van een comfortabel, aangenaam en leerrijk verblijf voor de kinderen en dit samen met begeleiders, die voldoende kwaliteitsvolle vorming genieten in de werking, opdat het aanbod voor 2,5 tot 12- jarigen voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een erkend initiatief voor buitenschoolse kinderopvang.

 • Voorwaarden

  • Prof. bachelor Orthopedagogie: Orthopedagogie

  • Prof. bachelor Pedagogie van het jonge kind

  • Prof. bachelor Verpleegkunde - Sociale verpleegkunde

  • Prof. bachelor Sociaal werk / Maatschappelijk werk.

  • Slagen voor het aanwervingsexamen

  • Rijbewijs B

 • Ons aanbod

  • Boeiende functie in een dynamisch Sociaal Huis

  • Halftijdse prestaties in contractueel verband (B-niveau)

  • Maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering

  • 2de pensioenpijler

  • Interessante vakantieregeling

 • Selectieproeven

Schriftelijk examen: zaterdag 25 april 2020 (namiddag)

Psychotechnische proeven: eind mei 2020

Mondeling examen: maandag 8 juni 2020 (vanaf 8.30 uur)

 • Solliciteren

Bezorg ons schriftelijk en aangetekend uw kandidatuur met uitgebreide motivatiebrief, CV, kopie diploma, kopie rijbewijs en uittreksel strafregister (maximum 1 maand oud)  tegen ten laatste 14 februari 2020, gericht aan dhr. Simon Lagrange (voorzitter vast bureau), Staatsbaan 148, 9870 Zulte (datum poststempel geldt als bewijs).