Coördinator dienst onthaalouders (Halftijds, B1-B3)

Binnen het OCMW-Zulte staan 115 medewerkers in voor een ruime waaier aan dienstverlening.

Sociaal Huis Zulte wenst een enthousiaste en competente medewerker aan te werven voor de functie van Coördinator dienst onthaalouders (B1-B3) in haltijds, contractueel dienstverband voor onbepaalde duur.

 • Taakomschrijving

De Dienst Onthaalouders biedt dagopvang, verzorging en een zinvolle dagbesteding in een huiselijke omgeving aan kinderen tussen 0 en 3 jaar. Hierbij wordt de nodige aandacht en zorg besteed aan de algemene ontwikkeling van het kind via spel, taal, beweging en met en het nodige respect voor de eigenheid van het kind.

Alle onthaalouders aangesloten bij de Dienst Onthaalouders van het Sociaal Huis van Zulte worden begeleid door de dienst, die erkend en gesubsidieerd is door Kind & Gezin.

De dienst onthaalouders behelst zowel groepsopvang samenwerkende als gezinsopvang.

De coördinator van de Dienst Onthaalouders zorgt voor de juiste omkadering van de aangesloten onthaalouders en werkt actief aan een kwaliteitsvolle kinderopvang die beantwoordt aan de hedendaagse noden en evoluties.  Hij/zij begeleidt onthaalouders die thuis of in groepsverband kinderopvang verzorgen.

De coördinator maakt verslagen en rapporteert aan collega’s en direct leidinggevende. Hij/zij kan systematisch kinderbesprekingen voeren en is op de hoogte van de motorische, sociale en psychologische ontwikkelingen van baby's en peuters.
Hij/zij houdt toezicht over de pedagogische kwaliteiten van de onthaalouders en de veiligheid van de opvanglocatie.  De coördinator staat ook in voor het pedagogisch beleid, het ouderbeleid en het kwaliteitsbeleid.

 • Voorwaarden

  • Prof. bachelor Orthopedagogie: Orthopedagogie
  • Prof. bachelor Pedagogie van het jonge kind

  • Prof. bachelor Verpleegkunde - Sociale verpleegkunde

  • Prof. bachelor Sociaal werk / Maatschappelijk werk.

  • Slagen voor het aanwervingsexamen

  • Rijbewijs B

 • Ons aanbod

  • Boeiende functie in een dynamisch Sociaal Huis

  • Halftijdse prestaties in contractueel verband (B-niveau)

  • Maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering

  • 2de pensioenpijler

  • Interessante vakantieregeling

 • Selectieproeven

Schriftelijk examen: zaterdag 25 april 2020 (voormiddag)

Psychotechnische proeven: eind mei 2020

Mondeling examen: dinsdag 9 juni 2020 (vanaf 13.30 uur)

 • Solliciteren

Bezorg ons schriftelijk en aangetekend uw kandidatuur met uitgebreide motivatiebrief, CV, kopie diploma, kopie rijbewijs en uittreksel strafregister (maximum 1 maand oud)  tegen ten laatste 14 februari 2020, gericht aan dhr. Simon Lagrange (voorzitter vast bureau), Staatsbaan 148, 9870 Zulte (datum poststempel geldt als bewijs).