Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

Een Bijzonder Plan van Aanleg verfijnt het gewestplan, dit houdt hoofdzakelijk een detaillering van bouwzones, bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften in.

Voor volgende gebieden werd zo'n BPA opgemaakt:

Naam Documenten Datum goedkeuring Ministerieel Besluit
BPA 4/5 'Marktplein & Rijksweg'

pdf bestandPlan BPA 4/5.pdf (2.63 MB)

pdf bestandVoorschriften BPA 4/5.pdf (96 kB)

11.03.1996
BPA 4/6 gedeeltelijke herziening BPA 4/5 'Marktplein & Rijksweg'

pdf bestandPlan BPA 4/6.pdf (5.51 MB)

pdf bestandVoorschriften BPA 4/6.pdf (82 kB)

12.09.2001
BPA 4/7 gedeeltelijke herziening BPA 'Marktplein & Rijksweg'

pdf bestandPlan BPA 4/7.pdf (1.48 MB)

pdf bestandVoorschriften BPA 4/7.pdf (89 kB)

10.05.2004
BPA N43 Olsene-Machelen

pdf bestandPlan BPA N43.pdf (4.66 MB)

pdf bestandVoorschriften BPA N43.pdf (122 kB)

29.06.2001
Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven - Recutex

pdf bestandPlan BPA Recutex.pdf (7.8 MB)

pdf bestandVoorschriften BPA Recutex.pdf (71 kB)

22.03.2001
Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven - Stanssens

pdf bestandPlan BPA Stanssens.pdf (601 kB)

pdf bestandVoorschriften BPA Stanssens.pdf (93 kB)

04.06.2002
Sectoraal BPA nv Konstruct

pdf bestandPlan BPA NV Konstruct.pdf (3.83 MB)

pdf bestandVoorschriften BPA NV Konstruct.pdf (66 kB)

30.09.2003

 

Openingsuren

Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 09
09 243 14 01
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
Gesloten
Gesloten
08:30-12:00
13:30-19:00