Beoordelingsprocedure advies aanvraag nieuwe plaatsen T2A

Het Agentschap Opgroeien lanceert begin 2021 een oproep voor toekenning van nieuwe plaatsen inkomenstarief (T2A) voor kinderopvang baby's en peuters.

In deze uitbreidingsronde krijgt het lokaal bestuur de mogelijkheid om een advies te geven bij de ingediende aanvraagdossiers en en een score toe te kennen aan deze dossiers op basis van vooraf vastgelegde criteria.

De beoordelingscriteria en aanvraagprocedure werden besproken en goedgekeurd in de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 januari 2021.