Arbeidskaart

 • Om als buitenlandse werknemer in België arbeid in loondienst te kunnen verrichten, heb je een arbeidskaart nodig.
  • Een aantal categorieën van werknemers, bijvoorbeeld onderdanen van de EU, zijn vrijgesteld van de verplichting om een arbeidskaart te hebben.
  • Er bestaan 3 soorten arbeidskaarten: A, B en C.

 

Arbeidskaart A

 • Je kan hier zelf geen stappen voor ondernemen.
 • Je krijgt deze kaart automatisch door de dienst arbeidsmigratie, wanneer je geruime tijd tewerkgesteld bent met een arbeidskaart B.
 • Documenten bij afhaling:

  1. verblijfskaart
  2. pasfoto
  3. eventueel vorige arbeidskaart

 

Arbeidskaart B

 • De werkgever moet de procedure voor een arbeidskaart B opstarten.
 • Documenten bij aanvraag:
 1. een aanvraagformulier
 2. een geneeskundig getuigschrift arbeidsgeschiktheid
 3. een inlichtingenblad, enkel wanneer je reeds in België verblijft op het ogenblik van de aanvraag)
 4. een kopie van het paspoort
 5. een arbeidsovereenkomst
 • Documenten bij afhaling:
 1. pasfoto
 2. paspoort
 3. verblijfskaart
 4. vorige arbeidskaart

 

Arbeidskaart C

 • Je kan zelf een arbeidskaart C aanvragen:
  • Asielprocedure: je diende een asielaanvraag in en je kreeg 6 maanden na je aanvraag nog geen beslissing van het Commissariaat-generaal voor vluchtelingen en staatslozen.
  • Subsidiaire bescherming: je beschikt over een tijdelijk verblijfsrecht op basis van subsidiaire bescherming
  • Slachtoffer mensenhandel: je bent in procedure van slachtoffer mensenhandel én je beschikt over een attest van immatriculatie of een elektronische A kaart
  • Medische regularisatie (9ter): je bent in het bezit van een elektronische A kaart, verkregen na een positieve beslissing in je medische regularisatieaanvraag
  • Humanitaire regularisatie (9bis): je beschikt over een elektronische kaart A na tijdelijke geregularisatie op basis van artikel 9bis én er werd hierin uitdrukkelijk nota gemaakt van de verlenging van het tijdelijk verblijfsrecht afhankelijk van werk
  • Familielid van een derdelander (een niet-Eu-onderdaan): zowel tijdens de procedure gezinshereniging als na een definitief positieve beslissing (echter niet als familielid van een student)
  • Student: met een verblijfsrecht op basis van studies in België, kan men maximaal 20 uren per week werken (echter niet wanneer de student op een andere basis verblijfsrecht verkreeg)
 • Documenten bij aanvraag:

 1. aanvraagformulier
 2. inlichtingenblad
 3. kopie van je verblijfsdocument
 4. indien van toepassing, kopie van je vorige arbeidskaart
 5. uittreksel uit het vreemdelingen –of wachtregister met historiek van woonst
 • Procedure:

  • de dienst bevolking stelt je dossier samen.
  • dit dossier dien je zelf per post over te maken aan de arbeidsmigratiedienst
  • de arbeidsmigratiedienst onderzoekt of je aan alle voorwaarden voldoet
 • Beslissing:
 1. Je ontvangt thuis een brief met goedkeuring of weigering
 2. Bij goedkeuring wordt jouw arbeidskaart C naar de gemeente gestuurd. Je kan deze daar afhalen.
 • Documenten bij afhaling:
 1. pasfoto
 2. goedkeuringsbrief
 3. verblijfskaart
 4. vorige arbeidskaart

Openingsuren

Bevolking
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 02
09 243 14 01
08:30-12:00
13:30-19:00
08:30-12:00
15:30-17:00
08:30-12:00
15:30-17:00
08:30-12:00
15:30-17:00
08:30-12:00
Gesloten
Gesloten