Adviesraad Lokale Economie

Werking

 • Advies geven over het plaatselijk economisch beleid
 • Promoten Zultse economie via:
 1. Kadobon: Zultebon
 2. Ontdekkingstocht langs Zultse zelfstandigen

 

Oproep nieuwe samenstelling raad voor lokale economie 2019

De adviesraad lokale economie is samengesteld uit maximum 20 stemgerechtigde leden, nl.

 • vertegenwoordigers van een werkgeversorganisatie;
 • vertegenwoordigers van een bedrijvenvereniging;
 • vertegenwoordigers van landbouworganisaties;
 • vertegenwoordigers van de marktkramers op Zults grondgebied;
 • personen woonachtig in Zulte met een eigen zelfstandige activiteit of vrij beroep op het Zults grondgebied.

Bij de kandidatuurstelling moet een motivatiebrief toegevoegd worden.

 

Huidige samenstelling

In de raad voor lokale economie zetelen volgende personen:

 • Blomme Jan (ondervoorzitter)
 • Claus Inge
 • Colpaert Nathalie
 • Bert Verbauwhede
 • De Smet Marc
 • Desmet Walter
 • Lassuyt Peter
 • Lippens Cindy
 • Rommel Andy
 • Tijtgat Franck
 • Van Colenberghe Frank
 • Van Hessche Koen
 • Van Vynckt Dimitri
 • Van den Weghe Xavier (voorzitter)
 • Verhalle Dieter

De raad voor lokale economie wordt uitgebreid met deskundige leden die geen zelfstandige activiteit uitoefenen op ons grondgebied, maar wel woonachtig zijn in de gemeente Zulte. Deze waarnemende leden hebben geen stemrecht.

 • Claeys Wouter
 • Pouseele Jeroen

Het secretariaat wordt verzorgd door de ambtenaar lokale economie Bianca Declerck. 
Schepen voor lokale economie Sophie Delaere is waarnemend lid van de adviesraad.

 

Wet- en regelgeving

Reglement adviesraad lokale economie

Openingsuren

Dienst Lokale Economie
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 24
09 243 14 01
08:30-12:00
15:30-17:00
08:30-12:00
15:30-17:00
08:30-12:00
15:30-17:00
08:30-12:00
Gesloten
Gesloten
Nationale Feestdag
08:30-12:00
13:30-19:00
21 juli gesloten