Aansluiting private waterafvoer - private keuring

Waarom is een keuring nodig? 

Sinds geruime tijd wordt de gescheiden afvoer van het afval- en hemelwater toegepast en dit zowel op het openbare domein bij de aanleg van nieuwe rioleringen als op het private domein. 

Met de scheiding van de waterafvoer beoogt men een verbetering van de kwaliteit van de waterlopen. Door de gescheiden afvoer kan het afvalwater quasi onverdund naar de zuiveringsinstallaties worden gebracht, waar het wordt gezuiverd vooraleer het in de waterlopen wordt geloosd.

De scheiding op private terreinen wordt bij nieuwbouw en grondige verbouwingen opgelegd via de omgevingsvergunning. Vanaf 1 augustus 2008 bestaat er, als gevolg van de gewijzigde milieuwetgeving (Vlarem II), bovendien een ‘afkoppelingsplicht’ voor alle woningen die aansluiten op nieuw aangelegde gescheiden rioleringen. De afkoppelingsplicht houdt in dat op het private terrein het hemelwater gescheiden van het afvalwater wordt afgevoerd.

Scheiding van hemelwater vergt belangrijke financiële inspanningen, zowel van de gemeente/rioolbeheerders als van de particulieren. Kwaliteitsvolle uitvoering is dan ook een vereiste om de investeringen ten volle te laten renderen.

Daarom is een verplichte keuring van de private waterafvoer opgenomen in het Algemeen Waterverkoopreglement van de Vlaamse Regering.

In de praktijk blijkt immers dat de scheiding en de afkoppelingen op de private percelen niet altijd correct worden uitgevoerd.  Een correcte scheiding en afkoppeling is nochtans noodzakelijk om:

  • de zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren
  • ongezuiverde lozingen in de oppervlaktewaters te voorkomen
  • wateroverlast te vermijden.

De keuring van je private waterafvoer geeft je als particulier een bijkomende zekerheid dat de scheiding van je privéwaterafvoer correct werd uitgevoerd.

 

Is een keuring verplicht? 

Ja, een gescheiden afvoer van afval- en hemelwater is verplicht, en dit zowel op privaat domein als bij de aanleg van nieuwe rioleringen (openbaar domein).

Om zeker te zijn dat de scheiding van de privéwaterafvoer correct werd uitgevoerd, moet er een keuring van de private waterafvoer gebeuren.

In de hierna opgesomde gevallen dient een keuring te worden uitgevoerd:

  • vóór de 1ste ingebruikname;
  • bij belangrijke wijzigingen;
  • na vaststelling van een inbreuk op gelijkvormigheid, dit op verzoek van de beheerder;
  • bij aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein met de verplichting om af te koppelen op privaat domein (conform bepalingen Vlarem II).

Procedure

Een keuring aanvragen doe je via Farys.

Bedrag

De exacte kostprijs van een keuring kan je raadplegen via de website van Farys.

 

 

Patrimonium en wonen
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 08
09 243 14 01
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak

Ook interessant voor jou