Aansluiting op riolering

De aansluiting op de riolering omvat:

 • de afvoerbuizen op openbaar domein
 • de eventueel aanwezige toezichtputjes die zich op openbaar of privédomein bevinden

Een keuring van de privéwaterafvoer is verplicht in volgende gevallen:

 • voor de eerste ingebruikname,
 • bij belangrijke wijzigingen,
 • na vaststelling van een inbreuk bij gelijkvormigheid (de wettelijke voorschriften) op verzoek van de exploitant,
 • bij aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein.

In Zulte mag je niet zelf aansluiten. Je moet de rioolaansluiting laten uitvoeren door de beheerder van het rioleringsstelsel: Farys.

De praktijk leert ons dat enerzijds een aantal private aansluitingen op de openbare riolering zonder aanvraag bij de rioolbeheerder worden uitgevoerd en anderzijds dat maar een beperkt aantal nieuwbouwwoningen voldoen aan de reglementering betreffende keuring van de binneninstallatie en privéwaterafvoer. Tevens blijkt er geen enkele controle te bestaan op de uitvoering van de verplichtingen inzake buffer- en infiltratievoorzieningen opgelegd overeenkomstig het hemelwaterdecreet, bij omgevingsvergunningen.

Voorwaarden

 • Vraag je rioolaansluiting 6 tot 8 weken voor de aanvang van de (ver)bouwwerken aan.
  • Maak vooraf duidelijke afspraken over de diepte, ligging en diameter van de aansluiting. Dit is belangrijk, want als je privéwaterafvoer te diep wordt aangelegd, dan kan die niet aangesloten worden op het openbaar rioleringsnet.

Procedure

 • Vraag je rioolaansluiting minstens 6 tot 8 weken voor de gewenste uitvoering aan.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanleg van de afvoer op jouw privédomein, tot aan de rooilijn.
  • Je mag dit pas doen nadat Farys de rioolaansluiting tot aan de rooilijn heeft geplaatst, tenzij de gemeente dit anders voorschrijft (vb. in de omgevingsvergunning).
  • Leg altijd een gescheiden afvoer voor regenwater en afvalwater aan, ook al is er nog geen gescheiden rioleringsstelsel in de straat. Zo vermijd je ingrijpende aanpassingswerken op het moment dat er een gescheiden riool wordt aangelegd.

Verplichte keuring

Farys zal nagaan of je privéwaterafvoer volledig gescheiden is, dit moet om te voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen.

 • Tip: Neem tijdens de aanleg van de privéwaterafvoer voldoende foto’s die o.m. de scheiding van het private afval- en hemelwatercircuit aantonen en de correcte aansluitingen van de afvoeren op deze buizen.

Een nieuwe aansluiting of heraansluiting op de riool kan niet opengesteld worden als de klant/titularis geen positief keuringsattest kan voorleggen.

Wat bij illegale aansluitingen op de openbare riolering?

Een door de gemeente gemachtigd ambtenaar stelt per 1 januari van elk aanslagjaar de ontvangst van een melding van de rioolbeheerder dat een nieuwe/gewijzigde rioolaansluiting illegaal werd uitgevoerd, vast.

Bedrag

Aansluitkost op de riolering

1.690,00 euro (1.594,34 euro + 6% btw), te betalen aan Farys. Deze prijs wordt op 1 januari van elk jaar geïndexeerd op basis van de ABEX-index, referentie november 2019 (833).

Belasting  bij het vaststellen van een illegale aansluiting op de openbare riolering

De belasting wordt als volgt berekend: 

 • Voor de eerste 12 maand na de dag waarop men de belasting verschuldigd is: een forfaitair bedrag van 100,00 euro per begonnen maand,
 • Vanaf de 13de maand na de dag waarop men de belasting verschuldigd is: een forfaitair bedrag van 200,00 euro per begonnen maand.

De belasting blijft verschuldigd zolang de eigenaar geen conform keuringsattest bezorgt aan het gemeentebestuur, dan wel de rioolbeheerder betaling ontvangt van de rioolaansluitingsbijdrage.

De belasting wordt berekend a rato van het aantal maanden dat de belastingplichtige niet in overeenstemming is/was met het verplichte positief keuringsattest, dan wel met de verplichte rioolaansluitingsbijdrage.

Patrimonium en wonen
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 08
09 243 14 01
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak