Aansluiting op riolering

De aansluiting op de riolering omvat:

 • de afvoerbuizen op openbaar domein
 • de eventueel aanwezige toezichtputjes die zich op openbaar of privédomein bevinden

In Zulte mag je niet zelf aansluiten. Je moet de rioolaansluiting laten uitvoeren door de beheerder van het rioleringsstelsel: Farys.

Voorwaarden

 • Vraag je rioolaansluiting 6 tot 8 weken vóór de aanvang van de (ver)bouwwerken aan.
  • Maak vooraf duidelijke afspraken over de diepte, ligging en diameter van de aansluiting. Dit is belangrijk, want als je privéwaterafvoer te diep wordt aangelegd, dan kan die niet aangesloten worden op het openbaar rioleringsnet.

Procedure

 • Vraag je rioolaansluiting minstens 6 tot 8 weken voor de gewenste uitvoering aan.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanleg van de afvoer op jouw privédomein, tot aan de rooilijn.
  • Je mag dit pas doen nadat Farys de rioolaansluiting tot aan de rooilijn heeft geplaatst, tenzij de gemeente dit anders voorschrijft (vb. in de omgevingsvergunning).
  • Leg altijd een gescheiden afvoer voor regenwater en afvalwater aan, ook al is er nog geen gescheiden rioleringsstelsel in de straat. Zo vermijd je ingrijpende aanpassingswerken op het moment dat er een gescheiden riool wordt aangelegd.

Verplichte keuring

Farys zal nagaan of je privéwaterafvoer volledig gescheiden is, dit moet om te voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen.

 • Tip: Neem tijdens de aanleg van de privéwaterafvoer voldoende foto’s die o.m. de scheiding van het private afval- en hemelwatercircuit aantonen en de correcte aansluitingen van de afvoeren op deze buizen.

Bedrag

 • 1.500 euro, te betalen aan Farys

Openingsuren

Patrimonium en wonen
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 08
09 243 14 01
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
Gesloten
Gesloten
08:30-12:00
13:30-19:00