3 juni - Inspiratie- en inspraakavond nieuw meerjarenplan 20-25

  • 18 april 2019

2019 is een belangrijk planningsjaar. Het nieuwe meerjarenplan voor de periode 2020-2025 wordt opgesteld. In dit meerjarenplan formuleert het gemeentebestuur de doelstellingen en acties die ze wil realiseren. Deze worden gekoppeld aan de budgetten (zowel inkomsten als uitgaven) die hiervoor vrijgemaakt moeten worden.

Het gemeentebestuur wil hierbij graag luisteren naar de meningen en ideeën van geïnteresseerde burgers en organiseert daarom op maandagavond 3 juni om 18.00 uur een inspiratie- en inspraakmoment op het gemeentehuis.

 

Er worden panelgesprekken georganiseerd omtrent volgende 3 thema's:

  • vrije tijd
  • klimaat, natuur en omgeving
  • welzijn

Wil jij samen met andere inwoners mee denken en debatteren over het toekomstig beleid, schrijf je dan in via dit webformulier. Inschrijven kan tot vrijdagavond 24 mei.