Openbare onderzoeken

Algemene bouwverordeningen

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Rooilijnplannen

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

  • openbaar onderzoek RUP 31 ( 9.3 MB) 'Cardiff' (van 14.08.2017 tot 12.10.2017)
  • openbaar onderzoek RUP 36 ( 8.1 MB) 'Quintyn Gebr. bvba' (van 14.08.2017 tot 12.10.2017)
  • openbaar onderzoek RUP 28 'Sobinco - Lippens' (van 21.08.2017 tot 19.10.2017)

toelichtingsnota ( 2.5 MB) - plan ( 1.8 MB) - voorschriften ( 692.4 kB) - mober ( 1.6 MB) - plan-MERscreening ( 5.6 MB)/beslissing ( 1.6 MB)

  • openbaar onderzoek RUP 34 'Vlasbedrijf Delinco' (van 11.09.2017 tot 09.11.2017)

grondplan ( 185.6 kB) - stedenbouwkundige voorschriften ( 274.5 kB) - toelichtingsnota

  • openbaar onderzoek RUP 35 'Vlasbedrijf Picavet' (van 11.09.2017 tot 09.11.2017)

grondplan ( 138.1 kB) - stedenbouwkundige voorschriften ( 264.2 kB) - toelichtingsnota

Verkavelingen

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Omgevingsvergunning Milieu

bekendmaking beslissing milieuvergunningsaanvraag Lefibo ( 30.5 kB)

Openbare onderzoeken milieu

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Openbare werken

Er zijn momenteel geen lopende openbare onderzoeken.