Natuur

Binnen de gemeente Zulte zijn er, i.s.m. Milieufront Omer Wattez, 2 projecten lopende, nl. de 'fruitboomactie' en 'behaag de Leiestreek'.
Deze 2 projecten wisselen elkaar jaarlijks af (even jaren: fruitboomactie, oneven jaren: behaag de Leiestreek).

In Zulte zijn er ook enkele waardevolle natuurgebieden nl: de heideberm Machelen, de oude spoorwegberm Zulte en de oude Leiearm Zulte-Oeselgem.