Openbare onderzoeken

Algemene bouwverordeningen

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Rooilijnplannen

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Verkavelingen

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Milieuvergunningsaanvragen klasse 1

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Openbare onderzoeken milieu

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Openbare werken

bekendmaking besluit ( 58.0 kB) grachten van algemeen belang

bekendmaking beslissing ( 753.1 kB) grachten van algemeen belang:

Boonewaterloop ( 1.0 MB)
De Waelewaterlos ( 1.2 MB)
Dickswaterlos ( 1.3 MB)
Kapellos ( 1.0 MB)
Lindelos ( 1.1 MB)
Rootmoerlos ( 1.3 MB)
Vermeulenswaterlos ( 1.2 MB)
Zandbeeklos en Houtstraatlos ( 1.4 MB)
Legende ( 22.3 kB)
Overzichtskaart ( 6.4 MB)
Motiveringsnota ( 77.1 kB)