14 sociale woningen nu te koop in Zulte, Anglo

Op de voormalige bedrijfsterreinen van de Anglo Belgefabriek te Zulte wordt momenteel door Kleine Landeigendom Het Volk de laatste hand gelegd aan de 14 sociale koopwoningen die in de loop van november zullen opgeleverd worden.
De verkoopprijzen van deze woningen, waarvan 10 rijwoningen en 4 halfopen bebouwingen variëren van € 132.000 (gesloten bebouwing) tot € 160.000 (halfopen bebouwing). Deze bedragen zijn inclusief BTW maar exclusief de grondprijs en de aankoopprijs van een garage, indien deze niet voorzien is in de woning.
Alle woningen tellen 3 slaapkamers, waarvan 1 grote slaapkamer die, indien gewenst, nog kan opgesplitst worden waardoor 4 slaapkamers mogelijk zijn.

Om in aanmerking te komen voor een sociale koopwoning mag het netto belastbaar inkomen niet meer bedragen dan € 30.910 voor een alleenstaande en € 46.370 voor niet alleenstaanden, dit eventueel vermeerderd met € 3.090 per kind ten laste. 

De kandidaat-koper dient evenwel over een minimum inkomen van € 7.730 te beschikken.

Wanneer u interesse heeft voor een dergelijke koopwoning, kan u steeds contact opnemen met cvba Kleine Landeigendom Het Volk, Ravensteinstraat 12 te 9000 Gent (mevr. C. Sysmans) en dit elke werkdag voormiddag van 8.30 tot 12.00 uur of telefonisch op het nummer 09 265 82 58. 

Terug naar alle nieuws